top of page

Barn med en som har personlighetsstörning.

1188069133.jpg

Att ha barn tillsammans med en person med personlighetsstörning är inte bara destruktivt för barnen utan också partnern. Att själva vara manipulerad av sin partner och se sina barn lida på samma gång kan vara direkt nedbrytande. Barnen växer upp till att utveckla personlighetsstörningar själva och detta är nästan oundvikligt. Så att lära sig vad som försegår i tidig ålder hos barnen är ett bra sätt att förhindra detta. Det är dock inte lätt att behöva erkänna vad man tillåtit försiggå men ett lågt pris att betala för att rädda sina barn att få personlighetsstörningar, (CPTSD) Komplext posttraumatiskt stressyndrom.

Vill du veta mer, studera gärna videorna och/eller litteraturen här bredvid.

Videos

Böcker

bottom of page