top of page

Vad gör personligtsdrag med känslorna?

big5.png

"The big five"

...de fem så kallade personlighetsdragen. Extraversion, neuroticism, välvillighet, samvetsgrann och öppenhet har vi alla en viss nivå av drag i. Dessa drag är medfödda men betyder inte att vi är slav under dom, men det kan vara bra att veta vad man har för att kunna hantera dom och få dom till att jobba för oss istället för att kunna bli det som hindrar oss.

Extraversion (utåtriktad)

En person med hög "extraversion" har höga nivåer av lust och energi och motiveras ofta av vad som händer runt omkring, beskrivs ofta som extrovert. Att ligga högt på extraversion medför ofta social dominans och hög status. 

Neuroticism (negativ känslosamhet)

En person med hög "neuroticism" tenderar att se faror och blir lätt orolig. Alltså håller utkik efter foror kan man säga.

Välvillighet (omtänksam)

En person som försöker hålla sig väl med alla oavsett upplevd vänlighet. Snäll samarbetsvänlig och empatisk.Kvinnor tenderar att ha mer välvillighet.

Samvetsgrann (har koll)

En samvetsgrann person med koll som alltid utför sin del av jobbet. Disciplin med ordning och reda.

Öppenhet (nyfiken)

En samvetsgrann person med koll som alltid utför sin del av jobbet. Disciplin med ordning och reda.En person som betecknas som redo att förändra sig och har ofta en liberal syn på saker.

Vill du veta mer om hur personligheten påverkar oss, studera gärna videorna och/eller litteraturen här bredvid.

Vill du veta mer studera gärna videorna och/eller läs litteraturen här bredvid.

 

(OBS! Om du tror att du är deprimerad och/eller har självmordstankar kontakta psykakuten eller  www.suicidezero.se)

Böcker om persolighetstyper

Läs mer om böckerna genom att klicka på dom, du kan även beställa på Amazon via länken.

Videos om personlighetstyper

bottom of page