top of page

Stress och hur det påverkar dig

Image by Elisa Ventur

Vet du om att du är stressad?

Det är vanligt att de som kommer för en pratstund inte vet om att stress är så påverkande som den är på den fysiska kroppen, inklusive mig själv innan jag började studera det. De flesta vet nog om att mycket stress inte är nyttigt, men hur mycket som är ok och vad som händer i kroppen är desto svårare att förstå om man inte sätter sig in i det. 

Att vara stressad en liten stund som 20 minuter är ingen fara och det kan tom. vara nyttigt för det stärker immunsystemet, men att vara stressad i långa perioder eller upprepat flera gånger per dag är inte bra immunsystemet "stängs av" då det inte behövs när är "jagade", vi kan känna igen oss i detta då man lätt blir sjuk efter en lite längre stressperiod. 

Uttrycket "ta inga större beslut när du är stressad" känns kanske också igen, detta då det kognitiva tänkandet blir sekundärt då vi blir fokuserade på att "överleva" när vi är i "fight/flight-mode". 

När vi blir stressade tar signalerna i hjärnan en annan väg än när ni är lugna som visas i bilden nedan, signalerna går direkt till amygdala som är hjärnans istället för via frontala cortex och skickar ut stresshormoner i kroppen.

Att bara få coaching/terapi med i att hantera tankar och känslor kan räcka långt men om kroppen inte behandlas bra hjälper det inte ibland inte hela vägen. Kost, sömn och motion spelar också en viktig roll i att hantera stress. Själv är motion och yoga en del av min vardag och märker tydligt om jag håller upp att min stresshantering blir mycket sämre. Även vad jag äter och när samt hur mycket spelar roll i mitt mående.... allt hänger ihop.

Vill du veta mer studera gärna videorna och/eller läs litteraturen här bredvid.

 

(OBS! Om du tror att du är deprimerad och/eller har självmordstankar kontakta psykakuten eller  www.suicidezero.se)

limbiska_enkel_red_web.jpg

När vi blir stressade tar signalerna i hjärnan en annan väg än när ni är lugna som visas i bilden nedan, signalerna går direkt till amygdala som är hjärnans istället för via frontala cortex och skickar ut stresshormoner i kroppen.

Böcker jag rekommenderar om stress

Läs mer om böckerna genom att klicka på dom, du kan även beställa på Amazon via länken.

Videos om stress

bottom of page