top of page

(C)PTSD Trauma

CPTSD.jpeg

Böcker jag rekommenderar om C(PTSD)

Läs mer om böckerna genom att klicka på dom, du kan även beställa på Amazon via länken.

Vad är (C)PSTD

PTSD har nog de flesta hört talas om och har en hum om vad det är. PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) Uppkommer efter en traumatisk händelse som tex. krig, olycka, överfall etc. som leder till "flashbacks" av "triggers" som på något sätt påminner om händelsen/händelserna. Reaktionerna på detta kan variera som panikångest, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ångest etc.

(C)PTSD (Komplex posttraumatiskt stressyndrom) är en reaktion som uppkommer av upprepade över lång tid traumatiska händelser vilket sätter "spår" i hjärnan och kroppen och är svåra att härleda från vad det exakt kommer ifrån. Ofta kommer (C)PSTD från uppväxten om den varit i en tex. dysfunktionell miljö.

Resultaten kan vara, störningar, svårigheter att reglera affekter, t ex i uttryck av impulsgenombrott, psykologisk avskärmning och dissociation, förändringar i självperception och  identitetsuppfattning, förändringar i relation till andra, förändrad syn på förövare, risk för retraumatisering.

Självbilden kan bli till att känna, jag är dålig, jag är hjälplös, jag är hopplös, jag behöver andra men dom skadar mig, jag är maktlös, andra styr mitt liv.

Effekten kan bli en känsla av att andra människor eller yttre omständigheter styr ens liv, ett yttre "locus of control" uppstår. Resultatet kan bli att individen undviker relationer.

Vill du veta mer studera gärna videorna och/eller läs litteraturen här bredvid.

 

(OBS! Om du tror att du är deprimerad och/eller har självmordstankar kontakta psykakuten eller  www.suicidezero.se)

Videos om C(PTSD)

bottom of page